Pomáháme nemocným i jejich rodinám

Nejvyšším orgánem akciové společnoszi je Valná hromada

 

Statutárním orgánem akciové společnosti je její Představenstvo. Za společnost jedná navenek předseda představenstva samostatně, nejedná-li předseda, pak kterýkoliv člen představenstva samostatně.

 

Kontrolním orgánem akciové společnosti je její Dozorčí rada.

Orgány společnosti

Představenstvo HC Morava, a..s.

  • Ivana Kalavská, Brno, Sojčí 239/12, Útěchov, PSČ 644, ve funkci předsedy představenstva od 23.1.2019
  • Ivana Kolovrátková, Brno, Dědická 1023/30, PSČ 627 00, ve funkci člena představenstva od 8.12.2016
  • Mgr. Beáta Mašlonková, Brno, Nové Mesto nad Váhom, Fándlyho 875/5 , PSČ 951 01, ve funkci člena představenstva od 23.1.2019


Dozorčí rada HC Morava, a.s.

  • Aleš Güttnner, Praha, Šmilovského 1437/8, PSČ 120 00, ve funkci člena dozorčí rady od 8.12.2016