Pomáháme nemocným i jejich rodinám

Akciová společnost HC Morava, a.s. byla založena v roce 2005 a byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne 9. února 2005 pod spisovou značkou B4278. Identifikační číslo spolenosti je 269 55 989. Původní sídlo společnosti v době založení bylo ve Znojmě, Rudoleckého 8, PSČ 669 02. Od roku 2011 je sídlo společnosti převedeno do Brna na adresu Starobrněnská 286/13, PSČ 602 00, od roku 2018 na adresu 639 00 Brno, Pražákova 1024/66a.


Poskytování Zdravotních služeb

HC Morava, a.s. je zaregistrovaný poskytovatel zdravotních služeb a má udělené oprávnění vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 10.5.2012 č.j.: JMK 53428/2012/č.ev. 30/2012, Sp.zn. S-JMK 53428/2012/OZ/Skut a ze dne 25.6.2012 č.j.: JMK 73481/2012/č.ev. 30/2012, Sp.zn.: S-JMK 73481/2012/OZ/Skut.

HC Morava, a.s. má Krajským úřadem Jihomoravského kraje udělené oprávnění k poskytování ošetřovatelské péče:  ve formě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta - domácí péče


Poskytování služeb na základě živnostenského zákona

HC Morava, a.s. poskytuje mimo zdravotních služeb další služby na základě živnostenského zákona v oboru živnosti volné. Tyto služby poskytuje ve své provozovně na adrese MUDr. Jana Janského 2872/11, 669 02 Znojmo. Identifikační číslo provozovny je 1008945641. V této provozovně jsou poskytovány služby v následujících oborech volných živností, které nejsou uvedeny v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

Pronájem a půjčování věcí movitých