Vyberte stránku

HC MORAVA, a.s.

Kontaktní pracoviště:
Areál nemocnice ve Znojmě

MUDr. Jana Janského č.11 budova H

+420 515 215 435
+420 725 045 086

Provozní doba kontaktního pracoviště

  • Osobní návštěvy – pracovní dny 11:00 až 13:00 po předchozí domluvě
  • Telefonická konzultace od 8:00 do 15:00 – tel.: 515 215 435

Domácí péče

Domácí zdravotní péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta – v jeho domově a je hrazena na základě požadavku – poukazu vystaveném ošetřujícím lékařem z nemocnice nebo registrujícím praktickým lékařem zdravotní pojišťovnou. Smlouvy o poskytování a úhradě domácí péče pacientům v okrese Znojmo máme s pojišťovnou:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – 111

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – 201

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – 211

RBP – zdravotní pojišťovna – 213

Pomáháme nemocným
i jejich rodinám 

Ve spolupráci s praktickými lékaři a ošetřujícími lékaři nemocnice poskytujeme zdravotní ošetřovatelskou péči ve vlastních domácnostech nemocných nebo jejich rodin

Půjčujeme rehabilitační a zdravotnické pomůcky

Zdravotní péče

Ošetřovatelská péče

Poskytování
zdravotních
služeb

HC Morava, a.s. je zaregistrovaný poskytovatel zdravotních služeb a má udělené oprávnění vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 10.5.2012 č.j.: JMK 53428/2012/č.ev. 30/2012, Sp.zn. S-JMK 53428/2012/OZ/Skut a ze dne 25.6.2012 č.j.: JMK 73481/2012/č.ev. 30/2012, Sp.zn.: S-JMK 73481/2012/OZ/Skut.

HC Morava, a.s. má Krajským úřadem Jihomoravského kraje udělené oprávnění k poskytování ošetřovatelské péče:  ve formě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče

V rámci okresu Znojmo zajišťujeme 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků

• Ošetřování ran, proleženin, popálenin a jiných postižení kůže
• Ošetření stomií, provádění výplachů, cévkování, ošetření katetrů
• Aktivace pacientů a ošetřovatelská rehabilitace, včetně nácviku chůze s pomůckami, dechová cvičení a podobně.
• Aplikace léčiv, včetně aplikace inzulínu, antitrombotické injekční terapie, infůzí a aplikace mastí
• Kontrola fyziologických funkcí včetně měření hodnot krevního tlaku, krevního cukru, kontrola dodržování léčebného režimu, pitného režimu a podobně.
• Provádění odběrů biologických materiálů na laboratorní vyšetření
• Edukace pacientů a jejich rodiny pro zajištění léčebného procesu, včetně nácviku aplikace inzulínu
• Pomoc při zajištění pečovatelské služby a pomůcek

 

HC MORAVA, a.s.
Návštěvu si prosím
předem sjednejte

Akciová společnost HC Morava, a.s. byla založena v roce 2005 a byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne 9. února 2005 pod spisovou značkou B4278. Identifikační číslo spolenosti je 269 55 989. Původní sídlo společnosti v době založení bylo ve Znojmě, Rudoleckého 8, PSČ 669 02.

Od roku 2021 je sídlo společnosti na adrese Dusíkova 900/3c, 618 00 Brno.

Napište nám!

Kontakty

Kontaktní pracoviště Domácí péče ve Znojmě

MUDr. Jana Jánského 2675/11 – budova H
669 02 Znojmo

Tel.: pevná linka: 515 215 435, 515 264 364
mobil: +420 725 045 086

Sídlo společnosti HC Morava, a.s.

Dusíkova 900/3c, 618 00 Brno

Tel.: +420 606 755 618
E-mail: kancelar@hc-morava.cz
IČ: 26955989